Cornerstone Communications, pierwsza panregionalna agencja relacji inwestorskich, po zainaugurowaniu swojej działalności w Bukareszcie, rozpoczyna misję na polskim rynku kapitałowym

Styczeń 31, 2018

  • Cornerstone Communications pierwszą agencją budującą relacje inwestorskie dla spółek giełdowych i spółek niepublicznych na wszystkich rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) i wspierającą biznes pomiędzy rynkami regionu
  • Nowoczesne relacje inwestorskie na międzynarodowym rynku kapitałowym jako warunek optymalnej budowy wartości firmy
  • „Polskie przedsiębiorstwa, osadzone pierwotnie na lokalnym rynku kapitałowym, mają potrzebę stawania się wyrazistymi podmiotami globalnej gry, szczególnie teraz, gdy Polska jest w trakcie awansowania do grona rynków rozwiniętych” – mówi Ludwik Sobolewski, współzałożyciel Cornerstone Communications

 

Cornerstone Communications to przedsięwzięcie utworzone przez Ludwika Sobolewskiego (prezes GPW w latach 2006-2013, prezes Bursa de Valori Bucuresti w latach 2013-2017, członek rad nadzorczych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych) i Zuzannę Kurek (poprzednio szef działu marketingu i rozwoju biznesu na giełdzie w Bukareszcie), które w pierwszej fazie swej działalności będzie się koncentrować w swej działalności operacyjnej na rynkach Polski, Rumunii, Bułgarii i Ukrainy, będąc zarazem aktywne na innych rynkach regionu CEE.

Po ponad dwudziestu latach starań, z różnym nasileniem dokładanych w całym regionie CEE, kiedy to na wielu rynkach udało się stworzyć nowoczesną lub przynajmniej zadowalającą infrastrukturę obrotu i rozliczeń transakcji, widać wyraźnie, że nie wystarczy to by przedsiębiorstwa lokalne korzystały ze wszystkich szans i możliwości, jakie daje międzynarodowy rynek kapitałowy.

„Kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju firm jest sposób, w jaki istnieją one na międzynarodowym rynku percepcji, idei, rynku przekonań i opinii. Na takim właśnie forum i w oparciu o jego wskazania dokonuje się dziś decyzji inwestycyjnych. Cornerstone Communications to działalność, która buduje obecność na tym rynku, a tym samym tworzy możliwości pozyskiwania przez biznes nowych kontrahentów i generowania nowych przepływów kapitałowych, przy najlepszej wycenie. Co więcej, również spółki niepubliczne zaczynają być poddawane oczekiwaniu swoich partnerów biznesowych, interesariuszy i inwestorów, by profesjonalizować funkcjonowanie swojego biznesu na wzór tego co wynika z niektórych reguł rynku publicznego, niekoniecznie przy tym zakładając debiut giełdowy. Patrząc na to w nieco szerszej perspektywie, nie ulega wątpliwości, że polskie przedsiębiorstwa, osadzone pierwotnie na lokalnym rynku kapitałowym, mają potrzebę stawania się wyrazistymi podmiotami regionalnej globalnej gry, szczególnie teraz, gdy Polska jest w trakcie awansowania do grona rynków rozwiniętych” – mówi Ludwik Sobolewski, współzałożyciel Cornerstone Communications.

Cornerstone Communications dostarcza usługi przedsiębiorcom, poprzez sześć grup produktowych: Cornerstone Stakeholder Communications, Cornerstone Transactional Communications, Cornerstone Research, Cornerstone Financial PR, Cornerstone Business Development i Cornerstone Digital.

“Wśród uczestników rynku rośnie przekonanie o ważności wysokiej jakości komunikacji, przejrzystości, zgodności regulacyjnej i ładu korporacyjnego, i to właśnie jako cechach biznesu wpływających nie tyko na ogólne postrzeganie, lecz jak najściślej na wartość przedsiębiorstwa. Uważamy, że trend ten będzie się nasilał, w miarę jak obrót kapitałowy będzie coraz bardziej wszechstronnie regulowany i nadzorowany. Niezależnie od tego, jak możemy oceniać zjawisko intensywnej regulacji w kontekście efektywności i kosztów prowadzenia biznesu, nieracjonalne byłoby niedocenianie zależności między profesjonalizmem relacji inwestorskich, w szerokim rozumieniu tego terminu, a wyceną na rynku giełdowym czy też wycenami w transakcjach realizowanych poza giełdami, obecnie i w długiej perspektywie” – mówi Zuzanna Kurek, współzałożyciel i CEO Cornerstone Communications.

Więcej informacji jest dostępnych na: www.cornerstone-comm.pl.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z nami lub otrzymaniem oferty na dostarczenie usług, możesz się z nami skontaktować mailowo: office@cornerstone-comm.pl.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Zapisz się do naszego newsletter’a aby regularnie otrzymywać aktualizacje oraz analizy: