Europejska Sieć Aniołów Biznesu (European Business Angels Network; Eban) i Cornerstone Communications ogłaszają w Parlamencie Europejskim inicjatywę „Cee-Released”

Luty 22, 2018

European Business Angels Network (EBAN), ogólnoeuropejska sieć aniołów biznesu, funduszy zalążkowych i inwestorów „wczesnego etapu”, oraz Cornerstone Communications, obecna w Europie Środkowej i Wschodniej agencja relacji inwestorskich i optymalizacji wartości rynkowej, ogłaszają pierwszą edycję „CEE-Released”, unikatowego programu doskonalenia  menedżerskiego, wdrażania najlepszych standardów w relacjach inwestorskich i uruchamiania dostępu do kapitału, dedykowanego firmom wczesnego etapu i wzrostowym (early stage, growth companies), pochodzącymi z Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem organizowanego corocznie projektu CEE-Released jest poszukiwanie i eksponowanie przedsięwzięć biznesowych, a także przeprowadzanie programów wsparcia dla najlepszych firm z Europy Środkowej i Wschodniej, które mogą być sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju i formowania się biznesu, reprezentujące różne sektory gospodarki i działające na rynkach lokalnych lub międzynarodowych.

CEE-Released stworzy nowe szanse dla firm uczestniczących w programie na poszerzenie i zwiększenie skali  działalności, wdrożenie wygrywających strategii oraz na otwarcie lub poszerzenie dostępu do finansowania kapitałem zewnętrznym. CEE-Released będzie skoncentrowany na umożliwieniu spółkom dostępu do finansowania za pośrednictwem akcji (dostarczanego przez inwestorów publicznych, fundusze private equity i venture capital, anioły biznesu i HNWI – inwestorów indywidualnych dysponującymi znacznymi środkami), a także finansowania za pomocą instrumentów dłużnych, w szczególności zapewnianego przez fundusze operujące na rynku długu niepublicznego (private debt funds) oraz inwestorów indywidualnych.

W pierwszym etapie kwalifikacje do programu zostaną uruchomione w krajach EŚW: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. W wyniku tego etapu,  firmy spełniające kryteria programu, po wybraniu przez Radę CEE-Released, składającą się z międzynarodowych menedżerów, praktyków rynku i analityków, otrzymają zaproszenia do udziału w drugiej fazie programu. Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie I etapu projektu odbędzie się w Bułgarii, w Sofii, w dniach 25-27 czerwca 2018 roku, podczas corocznego kongresu EBAN.

W drugiej fazie firmy uczestniczące będą brały udział w kilkumiesięcznym projekcie formacyjnym, mającym na celu rozwój ich działalności, zgodnie z celami programu CEE-Released. Drugi etap zakończy się w grudniu 2018 r.

European Business Angels Network i Cornerstone Communications są organizatorami, promotorami i koordynatorami CEE-Released. Organizacja programu wspierana jest przez lokalne sieci aniołów biznesu, związane z EBAN.

CEE-Released to projekt ogólnoregionalny, wdrażany we współpracy z giełdami, inwestorami instytucjonalnymi działającymi na rynku publicznym i prywatnym oraz dostawcami profesjonalnych usług dla biznesu.

„Jako wiodąca europejska sieć inwestorów włączających się na wczesnym etapie rozwoju w budowę przedsiębiorstw, patrzymy na koncepcję CEE-Released, która ma powstać w jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów biznesowych na świecie, jako na inicjatywę, która przyniesie ogromny wkład w budowanie ekosystemów gospodarczych. Jest to wizjonerski projekt w dziedzinie rozwoju biznesu, realizowany w oparciu o wartości takie jak ład korporacyjny, przejrzystość finansowa i dostęp do kapitału „- powiedziała Candace Johnson, prezes EBAN, doświadczony inwestor i przedsiębiorca, na oficjalnej prezentacji CEE-Released w Parlamencie Europejskim w Brukseli, 22 lutego.

„Chcemy udowodnić poprzez CEE-Released, że w biznesie, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, zwyciężają ci, którzy są dobrze przygotowani, otwarci na podejmowanie wyzwań i poszukujący każdego dnia źródeł rozwoju osobistego i profesjonalnego. Chcemy umacniać te wartości wśród firm uczestniczących w programie, wraz ze wspierającymi program profesjonalistami”- powiedział Ludwik Sobolewski, współzałożyciel Cornerstone Communications, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i giełdy w Bukareszcie

„CEE-Released zaoferuje przedsiębiorstwom z Europy Środkowej i Wschodniej lepszą rozpoznawalność i ekspozycję na międzynarodowe, zdywersyfikowane przepływy kapitału, dzięki obszernemu programowi obejmującemu to, na co zwracają uwagę inwestorzy i rynki, czyli zgodność z regulacjami, standardy, przejrzystość i zarządzanie relacjami z otoczeniem” – powiedziała Zuzanna Kurek , współzałożyciel i partner w Cornerstone Communications.

Szczegóły i aktualizacje dotyczące pierwszej edycji CEE-Released będą dostępne na stronach Cornerstone i EBAN CEE: www.cornerstone-comm.eu, www.ebancee.org oraz na profilach Cornerstone Communications Facebook i LinkedIn, począwszy od dnia 1 marca 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, skontaktuj się z Cornerstone Communications pod adresem: ir@cornerstone-comm.eu.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z nami lub otrzymaniem oferty na dostarczenie usług, możesz się z nami skontaktować mailowo: office@cornerstone-comm.pl.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Zapisz się do naszego newsletter’a aby regularnie otrzymywać aktualizacje oraz analizy: