Relacje Inwestorskie

Investor Relations Officers (IROs) i ich działalność mają szansę wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój i wzrost spółek. Niemniej jednak, jest to trudne do osiągnięcia jeśli rola IRO jest wykonywana przez innych pracowników – dyrektora finansowego, księgowego czy też menadżera odpowiedzialnego za PR czy komunikację.

Mimo że potrzeby poszczególnych firm się różnią, jednakowo ważne jest aby zrozumieć, że właściwie wdrażana strategia relacji z inwestorami może mieć znaczący wpływ na wycenę spółki. Relacje inwestorskie to dużo więcej niż poszerzenie działań PR-owych czy marketingowych, ponieważ z jednej strony pomagają one budować świadomość i zrozumienie strategii oraz wizji i misji spółki w społeczności inwestorów, a z drugiej ułatwiają dostęp do nowego kapitału, poprawiają płynność obrotu akcjami spółki, co w rezultacie prowadzi do osiągnięcia adekwatnej i optymalnej w danych warunkach ogólnorynkowych wyceny. Dlatego też kluczowe jest uznanie kształtowania relacji inwestorskich za samodzielną funkcję, mającą fundamentalne znaczenie dla zarządó, rad nadzorczych, jaki i dla akcjonariuszy.


Jeśli nie masz IRO w zespole

Spółkom, które nie widzą uzasadnienia biznesowego w zatrudnianiu dedykowanego pracownika czy pracowników odpowiedzialnego za relacje inwestorskie, oferujemy przejęcie bieżących obowiązków IR – spotkania z inwestorami instytucjonalnymi, obowiązki sprawozdawcze oraz komunikacyjne wynikające z bycia spółką publiczną (raporty okresowe, raporty bieżące), organizowanie kwartalnych rozmów z analitykami czy budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami.

Nasza praca jest realizowana w oparciu o strategię, dostosowaną przez nas do konkretnych potrzeb Twojej firmy.

Jeśli masz IRO

Dla spółek, które mają wyspecjalizowanego pracownika odpowiedzialnego za relacje inwestorskie, ale które chciałyby poprawić jakość usług IR, oferujemy jednorazowe lub regularne usługi doradcze, taki jak audyty i przeglądy strony internetowej, raportów finansowych czy stanu ładu korporacyjnego oraz benchmarking. Wszystkie nasze analizy są dostarczane razem z łatwymi do wdrożenia zaleceniami. Organizujemy także szkolenia poświęcone relacjom z inwestorami oraz mediami, a także organizujemy indywidualne Dni Inwestora podczas których interesariusze spółki, potencjalni inwestorzy oraz reprezentanci mediów mogą lepiej poznać Twoją firmę.

Jeśli masz cały zespól dedykowany IRowi…

Spółkom, które posiadają ugruntowaną strategię IR, oferujemy badanie percepcji lokalnych / międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, poprawę widoczności wśród inwestorów zagranicznych, rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacji takich jak aplikacje czy serwisy IR, responsywnych stron internetowych czy czatów inwestorskich. Dostarczamy także rekomendacji dotyczących integracji obecnych trendów w IR (raportowanie ESG, sprawozdawczość niefinansowa itp.) oraz przeprowadzamy kontrole stanu relacji z inwestorami (Investor Relations Health Checks) jak i benchmarking w celu porównania spółki z lokalnymi jak i czołowymi, zagranicznymi graczami.


Pakiety

Przygotowaliśmy unikatowe pakiety, które krok po kroku usprawnią relacje inwestorskie w Twojej spółce a także zapewnią strukturę Twojej aktywności wobec inwestorów. W zależności od etapu, na jakim znajduje się Twoja firma, zalecimy oraz dostosujemy jeden z poniższych pakietów do profilu Twojej spółki.


Full compliance

Zapewnienie pełnej zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Lokalny lider

Zwiększenie widoczności wśród lokalnych inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych oraz mediów.

All-Star IR

Stworzenie nowych kanałów komunikacji, poprawa widoczności na arenie międzynarodowej oraz przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego oraz ESG.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji?


Abu uzyskać więcej informacji i szczegółów na temat pakietów, jak również usług realizowanych w zakresie Cornerstone Shareholder Communications, prosimy o kontakt na:

office@cornerstone-comm.pl

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z nami lub otrzymaniem oferty na dostarczenie usług, możesz się z nami skontaktować mailowo: office@cornerstone-comm.pl.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Zapisz się do naszego newsletter'a aby otrzymywać aktualizacje oraz analizy: