Doradztwo Transakcyjne

Mamy doświadczenie w pracy ze spółkami, które rozważają wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie czy Bukareszcie, albo inne giełdy regionu CEE oraz giełdy globalne, jak i z instytucjonalnym buy-side. Rozumiemy złożoność rynków kapitałowych, niuansów emisji papierów dłużnych czy udziałowych, a także tego, jak doniosły i wrażliwy jest etap listingu. Dlatego też nasze usługi wykraczają poza zwyczajne dostarczanie informacji o transakcji do mediów czy doradztwo w zakresie usług PR-owych.

Biorąc pod uwagę pozytywny wpływ jaki mają dobrze wdrażane relacje inwestorskie oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego na wycenę spółki, promowanie jakościowego zarządzania, przejrzystości oraz wprowadzanie w życie najlepszych standardów musi rozpocząć się już na samym początku obecności na rynku publicznym. Dla tych wszystkich wartości oraz potrzeb, komunikacja korporacyjna najwyższej jakości powinna nie tylko odzwierciedlać to, co istnieje, ale także wywoływać procesy zmian, aby poprawić status quo oraz wygenerować dalszy, pozytywny wpływ na wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Wejście na giełdę jest niepowtarzalnym doświadczeniem w życiu spółki. Z jednej strony pomyślne zamknięcie transakcji wymaga wielu przygotowań oraz pracy, z drugiej strony, już od pierwszego dnia notowania na giełdzie, spółka musi się zaadaptować oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących standardów.

Spółkom, które planują emisję instrumentów rynku kapitałowego, oferujemy zintegrowane usługi, zorganizowane w 3 odrębnych, ale ze sobą połączonych, krokach:


Od zamiaru do pierwszego publicznego oświadczenia (intention-to-float)

Zarówno spółkom które rozważają, jak i tym, które są zdecydowane by wejść na giełdę, oferujemy tworzenie narracji wokół equity story, przygotowujemy oraz identyfikujemy wszystkie niezbędne kroki, które musisz podjąć aby upewnić się, że spółka może z dobrym efektem dla interesariuszy wejść na giełdę, przed publikacją jakichkolwiek oświadczeń publicznych. Już na tym etapie zaczynamy komunikację z mediami aby zacząć edukować rynek o Twojej spółce oraz jej equity story.

Dialog z rynkiem do ostatniego dnia oferty

Na tym etapie, pomagamy Ci upowszechnić equity story spółki w sposób który najbardziej wspólgra z kluczowymi odbiorcami, poprzez konsekwentną strategię komunikacji. Zapewniamy zasięg medialny, bierzemy aktywny udział w przygotowywaniu wszystkich kluczowych dokumentów jak i zarządzamy wszelkiego rodzaju sytuacjami kryzysowymi, które mogą wystąpić w tym szczególnym okresie.

Dostosowanie się do wymogów obowiązujących spółkę giełdową

Naszym kluczowym zadaniem jest przygotowaniem spółki do pełnej zgodności z przepisami rynku, od pierwszego dnia notowań. Na tym etapie organizujemy szkolenia z czołowymi pracownikami w zakresie obowiązków wynikających z bycia spółką publiczną, a także wspieramy Cię w budowaniu rozpoznawalności wśród lokalnych oraz międzynarodowych inwestorów, w celu wygenerowania płynności tuż po listingu służącej utrzymaniu wyceny.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji?


Abu uzyskać więcej informacji na temat usług realizowanych w zakresie Cornerstone IPO & Transaction Communications, prosimy o kontakt na: office@cornerstone-comm.pl

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z nami lub otrzymaniem oferty na dostarczenie usług, możesz się z nami skontaktować mailowo: office@cornerstone-comm.pl.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Zapisz się do naszego newsletter'a aby otrzymywać aktualizacje oraz analizy: